ДО ХАРКО ЕООД

ЕИК 121696302

 

ИСКАНЕ ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

от.......................................................................................

(име, презиме, фамилия)

Имейл адрес:

телефон за контакти ....................................................................... …………………………

Моля, всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени в XML формат на следния e-mail:…………………………….. при администратор: ………………………………………….. Наименование: ………………………………………………………….., ЕИК ………………… e-mail: …………………………………………… 

Дата ……………….                                                                        Подпис:

To Top