ДО ХАРКО ЕООД

ЕИК 121696302

 

ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ДАННИ

от.......................................................................................

(име, презиме, фамилия)

Имейл адрес:

телефон за контакти ....................................................................... …………………………

Моля, следните лични данни, които събирате,обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани, както следва:                                 Данни, които подлежат на корекция:  …………………………………………………………..                                                                                                                        Моля, да бъдат коригирани по следния начин: …………………………………………………         

Дата ……………….                                                                        Подпис:

To Top