ДО ХАРКО ЕООД

ЕИК 121696302

 

ИСКАНЕ „ДА БЪДА ЗАБРАВЕН”

от.......................................................................................

(име, презиме, фамилия)

Имейл адрес:

телефон за контакти ....................................................................... …………………………

Моля, всички мои лични данни, които събирахте, обработвахте и съхранявахте, предоставени от мен или от трети лица, които да свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите база данни. Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнението на законовите му задължения. 

Дата ……………….                                                                        Подпис:

To Top